Kryptovaluuttojen verotus – kuinka verokarhu kohtelee kryptoa?

krypto verotus

Kryptovaluutoilla tapahtuva kaupankäynti on sijoitustoimintaa siinä missä mikä tahansa muukin osake- ja arvopaperikauppa, ja siksi se kiinnostaa myös verottajaa. Voitot lasketaan tuloksi, josta sijoittaja maksaa veroina asuinmaansa veloittaman osuuden. Kryptovaluutta verotus käytännöt kuitenkin vaihtelevat eri maiden välillä melkoisesti ja yhteistämisyrityksistä huolimatta ei samoja pelisääntöjä ole saatu sovittua. 

Kryptovaluutta verotus Suomessa

Suomessa korkein hallinto-oikeus on määritellyt kryptovaluutat tuloverolain alaisena omaisuutena. Kryptovaluuttaa ei kuitenkaan pidetä maksuvälineenä ja kryptovaluutta verotus realisoituu vasta, kun valuuttaa vaihdetaan johonkin reaalivaluuttaan, kuten euroihin, muuhun kryptorahaan tai sillä hankitaan jonkin tuote tai palvelu. 

Toisin sanottuna verovelvollisuus astuu voimaa, kun kryptorahaa käytetään ja jokainen käyttökerta lasketaan erilliseksi tapahtumaksi. Arvonmuutokseen ei vaikuta jätetäänkö varat välittäjän eli kauppa-alustan tai kryptolompakon haltuun vai nostetaanko ne omissa nimissä olevalle pankki- tai muulle tilille. Tulosta on tehtävä ilmoitus Suomeen riippumatta siitä, onko tuotto saatu kotimaassa vai ulkomailla.

Verokantana pääomatuloverotus

Arvonlisäveroa ei rahoituspalvelujen myynnistä makseta, vaan kryptovaluuttojen verokantana käytetään samaa perustetta kuin pääomatuloverotuksessa. Veroa maksetaan 30 % aina 30 000 euroon asti. Jos tuotto menee yli, nousee veroprosentti 34 %:iin. Käytössä on niin sanottu First in, First out -menetelmä (FiFo), jossa ensiksi ostettu erä myydään ensimmäisenä. 

Jos olet esimerkiksi ostanut Bitcoinia 100 eurolla, ja myyt sen muutaman vuoden kuluttua pois 5 000 eurolla, verotettavaa tulos olisi 5 000 – 100 = 4 900 euroa. Maksettavaa kertyisi 4 900 * 30 % eli 1 470 euroa. 

Esimerkkitilanteessa muita verotettavia pääomatuloja ei ole, muussa tapauksessa 30 % vähennettäisiin kaikkien pääomatulojen yhteissummasta. Pääomatuloihin kuuluvat kaikenlaisen varallisuuden tuomat voitot, muun muassa vuokra-tulot, osakkeet, rahastot ja osinko-tulot.

Kryptorahalla treidaamisessa myynti- ja ostohetkien hinnat on hyvä kirjata heti ylös, jotta hankintahinnat on myöhemmin helppo laskea. Muistiinpanovelvollisuus kuuluu verohallinnon ohjeistuksen ja noudattamalla sitä ensimmäisestä kryptokaupasta lähtien vältyt monelta myöhemmältä vaivalta. 

Tonnin sääntö

Virtuaalivaluuttoihin sovelletaan Suomen tuloverolain 48 §:n 6 momentin sallimaa pienten luovutusvoittojen verovapautta. Jos luovutushinnat ovat enintään 1000 euroa verovuoden aikana, ei voitto ole veronalaista tuloa.

Jos summa kuitenkin menee tonnin rajan yli, tulee koko summa verotettavaksi – ei ainoastaan ylitsemenevä osuus. Koska tähän tonniin sisältyvät kaikki myynneistä ja vaihdoista ja muista pääomatulon lähteistä saadut voitot, on ahkeran kryptosijoittajan oltava tarkkana.

Koska verot on maksettava? 

Vaikka olisit juuri tehdyt hyvät kryptokaupat, ei mätkyjä ole tiedossa saman tien. Tiedot kirjataan kunkin vuoden veroilmoitukseen joko OmaVero-palvelussa tai ilmoituslomake A9:n kautta. Ilmoituksen voi tehdä koska vain, mutta viimeistään verovuonna, kun tuotto on realisoitunut. Jokainen realisoituminen on oma tapahtumansa, ja kirjattava tietoihin yksittäin.

Ilmoitusvelvollisuus on aina verovelvollisella henkilöllä, ei koskaan kauppa-alustalla tai kryptolompakon ylläpitäjällä. Siksi oma kirjanpito on tärkeää ja myös ennakkoveron hakemista kryptovaluuttojen verotukseen voi olla viisasta hakea – etenkin jos kryptovaluutoihin sijoittaminen on tavallisen osa arkea. 

Kryptovaluutta verotus sallii tappioiden vähennykset

Hyvä uutinen kryptosijoittajille on se, että nykyään kryptovaluutoista peräisin olevat tappiot ovat vähennettävissä verotuksesta. Linjaus tuli käyttöön vuonna 2019 ja on edelleen voimassa. 

Tappioiden lisäksi verovähennyskelpoisia kustannuksia ovat louhinnasta aiheutuneet menot, kuten sähkönkulutukseen menneet laskut. Haasteena on kuitenkin eritellä, mikä osa kulutuksesta on mennyt nimenomaan louhintaan ja mikä muuhun sähkön käyttöön. Menoihin voidaan myös laskea laitteiston hankintahinta tapauskohtaisesti joko kokonaan tai osittain. 

Entä jos kryptovaluuttaa saa lahjaksi? 

Aivan kuten mistä tahansa muusta lahjasta, ilmaiseksi saadusta kryptovaluutasta on maksettava lahjavero. Ilmoitus lahjan saamisesta tehdään tälläkin kertaa joko sähköisesti OmaVero-palvelussa tai verotoimistossa fyysisellä lomakkeella. Aikaa ilmoituksen tekemiseen on muuta veroilmoitusta vähemmän, sillä koko verovuoden sijaan aikarajaksi on annettu 3 kuukautta lahjan saantihetkestä. 

Ilmoituksen jälkeen verottaja laskee veron suuruuden käyttäen omaa taulukkoaan ja arvioitua hankintahintaa. Veroluokkia on yhtensä kaksi, joista toinen on ylempi ja toinen alempi. Alempaa käytetään lähimmille sukulaisille annetuista lahjoista ja korkeampaa muille lahjansaajille. Veroa maksetaan aina yli 5 000 euron arvoisista lahjoista, mutta samat henkilöt voivat toimia alle 5 000 euron arvoisen, verovapaan lahjan antajana ja saajana vain kolmen vuoden välein. Useammista pienemmistä lahjoituksistakin on maksettava veroa. 

Jos esimerkiksi lahjoitat veljellesi 7 000 euron arvosta kryptorahaa, maksaa hän siitä 260 euroa veroa. Jos lahjoitus tehdään kaverille, jää maksettava 480 euroa. Suuruudeltaan lahjavero on näin huomattavasti pääomatuloveroa pienempi. 

Louhinnan kryptovaluutta verotus

Kun kryptovaluutan louhintaan käytetty menetelmä on Proof-Of-Work-menetelmä, lasketaan louhinnasta saadut tulot ansiotuloksi pääomatulon sijaan. Tulo realisoituu louhija saadessa sen hallintaansa omaan virtuaalilompakkoonsa. Lisäksi tulo arvotetaan joka kerta, kun sitä saadaan. 

Toinen mahdollisuus on käyttää louhinnan tuoton arvotukseen päivittäin tai kuukausittain laskettavaa keskikurssia. Arvon asettajana voidaan pitää mitä tahansa tunnettua kryptovaluuttapörssiä, mutta viitearvoa ei voi muuttaa laskennan aikana. Jos louhija saa toiminnastaan palkkion, kuuluu se taas pääomatuloverotuksen piiriin. 

Maita, joissa kryptovaluutta verotus on olematonta

Vaikka kryptovaluuttojen verovapaus ei Suomessa toteudukaan, on olemassa kuitenkin monia valtioita, joiden asukkaat voivat sijoittaa kryptoon täysin verovapaasti. EU:hun kuuluvista maista listalla on esimerkiksi Saksa, Portugali, Malta ja Slovenia. Muita Euroopassa sijaitsevia kryptorahaparatiiseja ovat Valko-Venäjä ja Sveitsi, ja muualla maailmassa Singapore ja Malesia houkuttelevat verottomasta kryptokaupasta kiinnostuneita sijoittajia. 

Koska verovelvollisuus määräytyy pääasiassa vakinaisen asuinmaan mukaan, tuo muutto kyseisiin kohteisiin kryptorahoilla saatuja tuloja koskevan verovapauden. Ennen kuin pakkaat laukkusi, muistutamme, että pysyvänkin ulkomaille muuton jälkeen ole verovelvollinen Suomeen muuttovuoden ja seuraavan neljän vuoden ajan. Maksat näin ollen veroa sekä kotimaahan että uuteen asuinmaahasi. Tämän jälkeen verovelvollisuus muuttuu rajatuksi ja Suomeen maksetaan ainoastaan Suomesta saatuja tuloja. 

”Mikä on NFT?” Kryptomarkkinoiden uusi megatrendi valtaa alaa

nft taideteos kuutio

Vaikka hajautettua finanssimaailmaa eteenpäin ajava DeFi (Decentralized Finance) -buumi on edelleen täydessä vauhdissa kryptomarkkinoilla, etsivät innovatiivisimmat sijoittajat jo uusia kohteita. 

Erinomaiseksi vaihtoehdoksi on osoittautumassa Ethereumin verkkoa hyödyntävä NFT, joka on yksinkertaisesti selitettynä digitaalinen keräilyesine. Sosiaalisessa mediassa kysymys mikä on NFT on kuitenkin toistunut vuodesta 2018 lähtien, joten aiheeseen on selvästi tarvetta pureutua pintaa syvemmälle. 

Mikä on NFT? – vaihdettavuus arvon luojana

Ennen NFT:n käyttötarkoituksista ja mahdollisuuksista kertomista on valaistava vaihdettavuuden käsitettä ja sitä, miten kaikki rahamarkkinat pohjimmiltaan toimivat. Lyhenne NFT on peräisin sanoista ”non fungible token” ja etenkin, termi ”fungible” on asia, johon tarttua. Sitä ei perusenglannissa kuule, vaan sen sijaan keskusteluissa ponnahtelee pintaan samaan suuntaan osoittava sana ”interchangeable”. 

Englanninkieliset termit vakiintuneessa käytössä, mutta jos ”fungible” halutaan suomentaa, olisi tuloksena ”vaihdettavuus”. Non fungible token olisi puolestaan sanatarkasti ei-vaihdettavissa-oleva-rahake, ja selkokielellä sillä tarkoitetaan ainutlaatuista, uniikkia ja yksilöllistä virtuaalista esinettä tai asiaa. 

Fungibiliteetti rahan historiassa

Vaihdettavuus on ollut tärkeässä osassa rahan synnyssä ja sen juuret yltävät muinaiseen Egyptiin asti. Arvometalleja, kuten kultaa ja hopeaa, alettiin tehokkaasti käyttää vasta, kun kolikot määrittivät rahamäärille tarkan arvon. 

Yhdenmukaistamisen seurauksena kolikot saivat muuttumattoman arvon, joka säilyi saman riippumatta siitä, kenen hallussa lantti oli. Rahasummat oli myös mahdollista pilkkoa pienempiin osiin arvon muuttumatta. 

Esimerkiksi 10 euron seteli on edelleen jaettavissa kahdeksi viiden euron seteliksi, viideksi kahden euron kolikoksi, kymmeneksi euron kolikoksi ja siitä eteenpäin aina sentteihin asti. Kaikki rahat kuitenkin kelpaavat 10 euron suuruisen summan maksamiseen ja yksiköt voidaan pilkkoa pienempiin osiin arvoa menettämättä. 

Digitaalinen raha ei eroa oikeista kolikoista ja samalla tavalla esimerkiksi yksi Bitcoin on rikottavissa eri yksiköihin. Arvo euroissa määräytyy sen mukaan kuinka monta Bitcoinia sijoittajalla on ja mikä on Bitcoinin sen hetkinen vaihtokurssi. 

NFT vs. muut kryptovaluutat

Entä mikä on NFT ja miten se eroaa Bitcoinista ja muista kryptorahoista? NFT:n edeltäjänä pidetään vuonna 2012 julkaistua Colored Coinia, mutta varsinaisen sysäyksen NFT kuitenkin vuonna 2017, jolloin tekniikkaan perustuva CryptoKitties-peli tukki koko Ethrerumin verkon. 

Cryptokissat ovat kuin digitaalinen Tamagotchi. Kissoilla on persoonallinen ulkonäkö, eri taitoja ja oma arvonsa, ja pelin pelaajat pystyivät vaihtelemaan katteja keskenään kuin jalkapallo- tai Pokémon-kortteja konsanaan. 

NFT on kryptorahan uusi muoto. Niihin on ohjelmoitavissa uniikkeja ominaisuuksia, joilla varmistetaan digitaalisen kohteen ainutlaatuisuus tai painoksen rajoittuneisuus. Alustana toimii Ethereumin ERC721-standardi, jonka vastakohtana monien tuntema ja muiden kryptorahojen käyttämä ERC20-standard toimii. Perusominaisuudet ovat samat, mutta siinä missä Bitcoinin voi pilkkoa osiin, NFT on aina yksi kokonainen, ainutlaatuinen token. 

ERC-1155 on seuraava vallankahvaan tarttumassa oleva standardi, jonka avulla NFT:n luominen on entistä helpompaa ja edullisempaa. Tuloksena NFT:t tulevat yleistymään merkittävästi ja niiden käyttötarkoitukset laajentumaan. 

NFT keräily- ja sijoituskohteena

Jos NFT siirrettäisiin analogiseen maailmaan, olisi se jokin taide-esine, erikoispainos tai muu arvokas keräilykohde. Netissäkin NFT on usein digitaalista taidetta, mutta toistaiseksi eniten tekniikkaa käytetään pelimaailmassa. 

Useat netin moninpelit sisältävät erilaisia hahmoja, joita on mahdollista kehittää ja hankkia omalle avatarille mitä moninaisempia aseita, ammuksia, tarvikkeita ja asusteita. Jos aseena on esimerkiksi super-tehokas miekka, NFT mahdollistaisi kyseisen peliaseen myymisen toiselle pelaajalle. 

Muita NFT:n käyttömahdollisuuksia ovat netissä myytävät konsertti- ja tapahtumaliput ja kryptodomainit. NFT-esine voi tulevaisuudessa toimia myös DeFi-lainapilvelussa vakuutena ja analogisessa maailmassa olevia osakkeita, asuntoja ja autoja on myös mahdollista tokenisoida virtuaalisesti omistussoikeuden aukottomaksi todistamiseksi ja myynnin helpottamiseksi. 

Pelejä, jotka hyödyntävät NFT-tekniikkaa

CryptoKitties-peli oli vain alkusoittoa siitä, miten NFT-tekniikkaa vodaan hyödyntää peliteollisuudessa. Tunnetuimpia NFT-pelejä ovat Decentraland, Gods Unchained ja World of Warcraft. 

Decentralandissa pelaajat hankkivat NFT-tokeneilla digitaalista maata ja God Unchained on digitallinen korttipeli, jossa eri korteilla on mahdollista saavuttaa eri asioita. WoW-seikkailupelissä NFT-tokenit ovat erilaisia aseita persoonallisine ominaisuuksineen. 

Ymmärrät varmaankin nyt paremmin, miksi NFT:tä ei voi muiden kryptovaluuttojen tapaan pilkkoa pienempiin osiin. NFT edustaa aina jotakin esinettä tai asiaa, ja toimii sen virtuaalisensa aitoustodistuksena. 

Miten NFT:n rajoitettavuus ja aitous varmistetaan?

NFT:n salaisuus ja yhteys kryptovaluuttoihin tulee esiin lohkoketjuja tarkastelemalla. Lohkoketju on algoritmien pyörittämä tapahtumavirta, joka kirjaa jokaisen oston ja myynnin muistiin ja osoittaa kiistattomaksi, kenen kryptolompakosta mikin NFT löytyy. 

Lohkoketju todistaa aukottomasti kuka kyseisen NFT:n omistaa. Erilaisten NFT-sovellusten avulla NFT-tuotteiden siirtäminen käyttäjältä toiselle on vaivaton, QR-koodin skannaamiseen verrattava operaatio. Tekijänoikeudet, tuotemerkit tai muut vastaavat ominaisuudet eivät siirry tokenin mukana – ainoastaan kohteena oleva digitaalinen, ainutlaatuinen tuote.

Kalleimmat NFT:t

NFT:n arvo määräytyy kryptomarkkinoilla tuttuun tapaan kysynnän ja tarjonnan mukaan, vaikka kohteen ainutlaatuisuudella onkin oma painoarvonsa hinnan muodostumiseen. NFT:tä voidaan hankkia erilaisilta kauppa-alustoilta ja maksuvälineenä toimii usein Ethereum tai muu kryptoraha. 

Esimerkiksi digitaalisena NFT-taidekauppana tunnettu Rarible käyttää omaa kryptorahaansa RARI-tokenia kaupantekoon. Muista NFT-tekniikkaa tukevista kryptovaluutoista mainittakoon Decentraland (MANA), Enjin (ENJ) ja Tezos (XTZ), joita voi ostaa eri alustoilta, kuten Revolutionilta ja eTorosta ja Binancesta. 

Toistaiseksi historian kallein NFT-keräilykohde on ollut yhdysvaltalaisen taitelijan Mike Winkelmannin ”Beeplen” tekemä kuvakollaasi ”Everydays: The First 5000 Days”. Ainutlaatuinen kryptotaideteos myytiin Christie´s-huutokaupassa mittavaan 69,3 miljoonan dollarin hintaan. 

Ainostaan verkossa ihasteltavissa oleva teos on koottu päivittäisistä postauksista otetuista kuvista. Summa maksettiin Ehtreumilla ja kauppa kirjattiin lohkoketjuun, jonne digitaalinen todiste omistajuudesta tallentuu. 

Toinen kuuluisa NFT-teos on Twitterin toimitusjohtajan Jack Dorseyn myymä ensimmäinen twiitti, joka kuului kaikessa yksinkertaisuudessaan näin: ”Just setting up my twttr”. Tällekin kaupalle kertyi hintaa useita miljoonia dollareita. 

Seuraava hyvä esimerkki suuria summia liikuttelevista NFT-kohteista tulee yhdysvaltalaisesta ammattikoripallosarja NBA:sta, joka myy keräilijöille lyhyitä lisensoituja videopätkiä sarjan huippuhetkistä.

Digitaalisista tiedostoista tulee NFT:n myötä kauppatavaraa ja jopa itsetehty gif-animaatio voidaan myydä huutokaupassa tai muuten sovittuun hintaan. Koska jokainen kohde on uniikki kappale, NFT:t synnyttävät digitaalinen niukkuutta ja kasvattavat näin kohteen arvoa.

Missä NFT-tokeneita säilytetään? 

Nyt kun selvä, mikä on NFT ja mikä muunlainen kryptovaluutta, on aika selvittää mistä NFT:ä on mahdollista hankkia. NFT-taidetta on myynnissä monissa eri markkinapaikoissa, kuten Rarible, Sorare, OpenSea ja Mintable. Ostos maksetaan Ehtreumilla tai muulla kryptovaluutalla ja ostos siirtyy kryptolompakkoon siinä missä muukin virtuaalinen valuutta. 

Sekä muita kryptovaluuttoja että NFT-keräilykohteita tukevia kryptolompakoita ovat muun muassa TrustWallet, Enjin Wallet ja MetaMask. Tili avataan rekisteröintilomakkeen kysymyksiin vastaamalla ja kryptot hankitaan euroilla, dollareilla tai muulla sivuston sallimalla reaalivaluutalla. Siirto lompakkoon tapahtuu sovelluksessa pankkitilin, nettilompakon tai maksukortin kautta.

NFT:n tulevaisuuden näkymät 

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan digitaide on kupla, joka odottaa puhkeamistaan alun innostuksen jälkeen. Vaikka näin kävisikin, se ei silti poista tosiasiaa, jonka mukaan NFT-teknologialla on lukuisia erilaisia – osa vielä keksimättömiä – käyttökohteita. 

Etenkin 5G-verkon levitessä ja yhteyksien nopeutuessa digitaalisia käyttötarkoituksia tulee aina vain lisää, ja NFT:n kaltainen teknologia sopii turvallisuutensa puolesta arvon ja omistajuuden todistamiseen monella tapaa. Kryptokurssit reagoivat uusiin innovaatioihin kuin raketit ja tarjoavat moninkertaisia kasvuprosentteja. Sijoituspäätös kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan, sillä kaikilla kryptokohteilla on korkea riskiluokitus.

Soft BTC – epäonnistunut kryptovaluutta

kryptovaluutat hinta

Vaikka Bitcoin on kryptovaluutoista kuuluisin, ei se suinkaan ole ainut. Erityisesti Ethereum (ETH) haastaa Bitcoinin markkina-asemaa, ja vuosien saatossa kilpailuun on liittynyt lukuisia muita kryptorahoja. 

Esimerkiksi Elon Musk tähditti vitsinä alkaneen DogeCoinin (DOGE) arvon nousua ja Jeff Bezosin tiimi rakentaa Amazonin Digital and Emerging Payments -osastolla uutta kryptorahaa, jolta alustan käyttäjät voivat hankkia ja käyttää. Lisäksi uutuudet Cardano (ADA), Uniswap (UNI) ja Solana (SOL) ovat viime aikoina menneet kuin kuumille kiville. 

Miten uudet kryptovaluutat syntyvät?

Myös itse Bitcoin on ajan kuluessa pilkkoutunut eri valuutoiksi. Bitcoin Cash (BCH) kehitettiin maksuvälineeksi päivittäisen käyttöön sijoitustarkoituksiin sopivamman Bitcoinin rinnalle. Valuutta syntyi Bitcoinin ohjelmistopäivityksen tuloksena niin kutsutussa hard forkissa. 

Forkit tarkoittavat aina erilaisia ohjelmistomuutoksia, mutta siinä missä soft fork on kevyempi ja vapaaehtoinen päivitys, hard fork johtaa aina johtoketjun jakautumiseen.

Kun verkkoa ylläpitävän ja pyörittävän palvelimen toimintaa siis muokattiin, tuli Bitcoin Cashista oma erillinen osionsa. Uusi versio ei enää sopinut yhteen vanhan lohkoketjun kanssa, vaan aloitti oman tiensä kulkemisen. Louhijat lähtivät innoissaan uuteen haaraan mukaan ja Bitcoin Cashin ominaisuudet otettiin lämpimästi vastaan. Aina näin ei kuitenkaan käy.

Päivitys ei aina johda menestykseen

Soft Bitcoin (sBTC) syntyi vuonna 2020, mutta se poistettiin käytöstä pian sen jälkeen. Puretun algoritmin arvo oli korkeimmillaankin 5,07 USD ja sulkuhetkellä enää vain 0,007 USD. Soft Bitcoinin vallankumouksellinen idea saada kryptorahalle vakaa hinta DeFi -tunnuksella. Se kokosi yhteen eri lohkoketjujen parhaat puolet aikomuksenaan luoda turvallinen alusta passiivisten tulojen hankkimiseen.

Soft BTC luotiin hinnan kiinnittämiseen 0,0001 BTC:hen tai 100 000 Satoshiin käyttämällä sisäänrakennettua, älykästä sopimusmerkkien supistus- ja laajennusalgoritmia. sBTC Foundation halusi muuttuvilla sijoitustaktiikoillaan varmistaa, että yhdellä sBTC:llä tulee olemaan matemaattisesti taattu arvo 0,0001 BTC lyhyellä / keskipitkällä aikavälillä markkinoilla valitsevista olosuhteista riippumatta.

Ethereumin verkoston päälle rakennetut sopimukset ja rajattu hallinnointi kuitenkin hiersivät sijoittajien luottamusta eikä monikaan hyvästä toimintasuunnitelmasta huolimatta lähtenyt hankkeeseen mukaan. Koska kaikki kryptorahat nojaavat puhtaasti kysyntään ja tarjontaan, kysynnän romahtaessa ei soft BTC voinut jatkaa eteenpäin. sBTC:n perustajajoukko joutui myöntämään tappionsa suurista suunnitelmistaan ja ennen näkemättömästä lähestymistavastaan huolimatta. 

Muita flopanneita kryptovaluuttoja

Soft BTC -tarina ei kuitenkaan ole ainoa laatuaan. Moni Bitcoinin kaltaisesta menestyksestä haaveileva kryptoraha on joko joutunut tyytymään matalampaan markkina-arvoon tai jäänyt täysin nollille sijoittajien puuttuessa. 

Merkkejä siitä, ettei jokin kryptoraha ole pötkimässä pitkälle ovat pysähtynyt kehitys, passiiviset sosiaalisen median tilit sekä matala arvo ja markkinoilla olevien tokenien määrä. Kuolleita tai viimeisiään veteleviä kryptorahoja ei myöskään ole listattu pörsseihin ja niiden verkkosivut on ajettu alas. 

Menetettyjen kryptorahojen suuri määrä ei kuitenkaan tarkoita, että virtuaalisen valuutan aika olisi vielä ohi. Kaikki algoritmit eivät vain menesty kovassa kilpailussa ja heikommat yksilöt tippuvat armotta pois. 

Mielikuvitusta ei eri kehittäjiltä ole puuttunut – vai mitä sanot markkinoilta jo poistuneista Aladin Coinista, Aliencoinista, Babycoinista, Cometcoinista,Dick Pic Coinista, Fck Banks Coinista ja Goldpowercoinista? Sen sijaan Bitcoinin nimellä ovat yrittäneet ratsastaa ainakin BitMoney, Bitcorn, Bitecoin, Bitcoinus ja Bitcoin2.0.

Kattava lista kuolleista kolikoista on kerätty Coinopsy.com nimisille sivustolle. 

Mikä määrittää kryptovaluutan suosion?

Koska kryptovaluuttojen arvo ei ole minkään keskuspankin säätelemä, se voi heilahdella rajusti ja yllättäen. Tarkkoja hetkiä, jolloin lompakossa olevat kryptorahat kannattaisi myydä tai ostaa uusia on hankala ennustaa. Edes kryptorahan tuottotapa ei välttämättä anna vinkkiä tulevasta menestyksestä, vaikka onkin totta, että Bitcoinin kaltaisia hajautetun yhteisön hallitsemia verkostoja on vain muutama. 

Luottamus ja epäluottamus kulkevat kryptovaluuttamarkkinoilla käsi kädessä. Sijoittajat kiinnostuvat ennen kaikkea sellaisista kryptorahoista, joiden käyttötarkoitus ja arvo on helppo ymmärtää. Esimerkiksi Ripple-yhtiön luomaa XRP-kryptorahaa pankkien likviditeettiongelmissa. Solana on puolestaan saavuttanut nousujohtoisen asemansa olemalla hajautettu lohkoketju, joka on rakennettu mahdollistamaan monenlaiset skaalautuvat ja käyttäjäystävälliset sovellukset.

Kunkin virtuaalisen valuutan arvo määräytyy ensi sijaisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta siihen vaikuttavat myös kierrossa oleva valuuttamäärä, valuutan enimmäismäärä ja sen louhinnasta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi eri valtioiden asettamilla säännöillä ja rajoituksilla on lusikkansa sopassa. Kiinan asettama louhintakielto on mullistanut alaa, kuten myös El Salvadorin päätös ottaa Bitcoin maan viralliseksi valuutaksi. 

Populaarinkulttuurin ja trendien vaikutus kryptovaluuttoihin on myös vahva, ja voi aiheuttaa äkkinäisiä arvonnousuja. Kuplilla on kuitenkin tapana puhjeta pian, kuten esimerkiksi vuosien 2011, 2017 ja 2021 Bitcoinin arvon heilahdukset ovat osoittaneet. Kryptorahaan sijoittaminen on riskaabelia, mutta onnistuessaan peliin asetettu panos voi tehdä kenestä tahansa miljonäärin.